Tăng cường hoạt động thể lực

Tăng cường vận động giúp giảm đường huyết, huyết áp và cả mỡ máu, giảm cân.

Đem lại lợi ích trên tim mạch và khối cơ, xương.

Chọn cách tập luyện phù hợp với lứa tuổi và tình trạng bệnh lý.